Skader på varepartiet: Hva gjør du?

Av Norsk Makulering 13. jul 2016

skadet_vareparti_foto_scanstock_650x300.jpg

Vet du hva du skal gjøre hvis bedriften din blir utsatt for en ulykke, og du sitter igjen med et skadet vareparti? Et uhell kan ha mange årsaker - det kan skyldes flom, brann eller transportuhell for å nevne noe. Les om hva du bør tenke på når det gjelder varer og dokumenter, hvis ulykken skulle ramme deg og virksomheten din.

Som jeg nevnte innledningsvis - årsakene kan være mange. Det kan være en trailer som havner i grøfta. Et lokale som rammes av vannskader etter en storflom, eller et lager som tar fyr. For deg som har et forhold til varene som er skadet, er det viktig å håndtere dette rett etter at ulykken har skjedd.

Hva bør du gjøre?

Forsikringssak

Forhåpentligvis har du forsikringen i orden, og det første du må gjøre er å melde saken. Skaden må dokumenteres for å få refundert tap og kostnader. 

Destruér varene

Det er viktig at du har kontroll på de ødelagte varene. Uansett om det er snakk om et vareparti med vannskade, eller varer som har fått røyk- eller brannskader, kan de fortsatt ha en verdi og dermed utgjøre en trussel mot det markedet du opererer i. Du bør derfor sørge for at varene blir sikkert destruert og "borte for alltid".

Les også: Destruksjon av varer: Dette må du tenke på >>

Ikke glem dokumenter

Er det snakk om skader på dokumenter og arkiv, anbefaler jeg deg å gjøre det samme her - levér det til destruksjon. Selv om dokumentene bare er delvis lesbare, kan de utnyttes av andre hvis du skulle være riktig uheldig.

Ta kontakt med en profesjonell aktør som kan ta hånd om det som er ødelagt, og som sørger for at det blir destruert på en sikker måte. 

Refusjon av avgifter

Leverer du varer som er skadet til destruksjon, kan du få refundert avgifter, som f.eks. toll og sukkeravgift. Da må du i tilfelle sende melding til Skatteetaten (senest 48 timer før destruksjonen skal skje). Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få refusjon.

Obs! Vær oppmerksom på at du som forsikringstaker bør sørge for at destruksjonskostnader også blir medtatt i forsikringsoppgjøret.

Har du mottatt ødelagte eller mangelfulle varer?

Det er ikke nødvendigvis bare ulykker som forårsaker skader. Kanskje får dere en leveranse hvor varer er ødelagte.

Hvis du eller virksomheten din har importert varer som viser seg å være mangelfulle, eller er skadet, er det greit å vite at du kan søke Tolletaten om refusjon av avgiftene du betalte ved import.

Det er også mulig å inngå avtale med Tolletaten om å destruere mangelfulle varer i stedet for å returnere de til utlandet. Du kan lese mer om dette på toll.no. 

Jeg håper selvsagt for din skyld at du ikke får bruk for mine råd. Skulle det imidlertid skje, satser jeg på at du vet hva du bør gjøre. Ha en fin og skadefri sommer!

LAST NED GRATIS GUIDE:Sikker destruksjon

Temaer: Destruksjon


Norsk Makulering's photo

Av: Norsk Makulering

Norsk Makulering tilbyr en oppdatert og profesjonell makulerings- og destruksjonstjeneste. Vi destruerer og makulerer etter de strengeste krav slik at det innsamlede materiale aldri kan brukes igjen i sin opprinnelige form.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis guide: Sikker destruksjon

Siste innlegg