Oppfyll GDPR-krav og bidra til det grønne skiftet

Av Pål Karlsen 28. feb 2019

Oppfyll GDPR-krav og bidra til det grønne skiftetPersonvern og miljøvern kan gå hånd i hånd. Hvis du makulerer papirdokumenter og digitale lagringsmedier som ikke lenger er i bruk, bidrar du til gjenvinning, mindre bruk av råvarer og skaper arbeidsplasser. I tillegg bidrar du til at EE-avfall behandles på en forsvarlig måte. Du kan med andre ord oppfylle kravene i den nye personopplysningsloven og GDPR og bidra litt til det grønne skiftet.Jeg tror ikke vi ofte nok kan minne hverandre på viktigheten av å oppfylle de nye kravene som EUs personvernforordning (GDPR) stiller til oss. Klarer vi ikke å hindre at personopplysninger, og andre sensitive data for den del, kommer på avveie, kan konsekvensene bli store. Millionbøter og tapt omdømme kan bli resultatet.

Sikker makulering

Et av kravene i GDPR er at personopplysninger skal slettes når det ikke lenger er grunnlag for å ha dem lagret. Det kalles retten til å bli glemt. Når dette sentrale kravet skal oppfylles, er det lett at et annet brudd på personvernreglene brytes, nemlig å hindre at sensitiv informasjon kommer på avveie. For å unngå det må dere ha sikre rutiner for sletting av digitale data og makulering av papirdokumenter. Norsk Makulering har løsningen for begge deler.

Slik makulerer og gjenvinner vi 

Vår metode for sikker makulering er kverning. Vi har egne kverner for digitale lagringsmedier og papirdokumenter. Innsamlingen av det sensitive materialet skjer ved at vi plasserer ut plomberte beholdere hos dere, hvor dere kan legge inn papirdokumentene og de digitale lagringsmediene. Beholderne hentes etter avtale av uniformerte sjåfører som transporterer dem i låste biler til et lukket anlegg med videoovervåking og alarm. Alt personell er sikkerhetsgodkjent.

Papirdokumentene kvernes til små biter som blandes med kvernede biter fra andre dokument, slik at innholdet ikke kan gjenskapes. Utstyr med digitale lagringsmedier sorteres og kvernes. Også her blir kvernede biter blandet slik at heller ikke innholdet i lagringsmediene kan gjenskapes. Det er enkle og sikre løsninger. 

Alt det kvernede materialet går til gjenvinning. Årlig sender vi flere tusen tonn kvernet papir på en sikker måte til bedrifter vi har avtale med, som bruker det i produksjonen av husholdningspapir  og toalettpapir.

De kvernede bitene fra digitale lagringsmedier går til sorteringsanlegg hvor materialene som kan gjenbrukes, blir skilt ut og blir brukt som råstoff til nye produkter. 

Før kverning skilles avfall som skjermer og batterier ut og behandles på en trygg måte som EE-avfall.

Hele prosessen er sporbar.

Sirkulærøkonomien og det grønne skiftet

Sirkulær økonomi er en voksende del av norsk økonomi. Satsingen på slik virksomhet omtales også som det grønne skiftet. Stikkordet for denne virksomheten er gjenbruk og gjenvinning, slik at ressursene blir i økonomien lengst mulig. Mindre råvarebruk og bedre klima og miljø er noen av resultatene. I tillegg skapes økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Med sikre makuleringsløsninger kan dere øke gjenvinningsgraden og bli en del av den sirkulære økonomien.

Dere kan også få makuleringsbevis som kan brukes i miljøregnskapet deres.

 

LAST NED GRATIS GUIDE:Guide for sikker makulering av digitale lagringsmedier

 

 

 

Temaer: sikker makulering, GDPR, digitale lagringsmedier


Pål Karlsen's photo

Av: Pål Karlsen

Pål karlsen har jobbet som daglig leder i Norsk Makulering siden august 2016. Han har erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis sjekkliste: EUs nye personvernforordning (GDPR)

Siste innlegg