Millionbot kan unngås med sikker makulering

Av Pål Karlsen 12. okt 2017

Norsk_Makulering_foto_shutterstock_609393455-810263-edited.jpg

Når EUs personvernforordningen blir norsk lov i mai, øker bøtenivået for brudd på personvernbestemmelsene. Har du et opplegg for sikker makulering, kan du unngå millionbot.

Personvernforordningen (GDPR) fører til strengere lovgivning med større ansvar og flere plikter i forbindelse med behandling av personopplysninger digitalt eller på papir. Samtidig kan virksomheter få inntil 20 millioner euro i bøter for alvorlige avvik.

Da gjelder det å ha gode rutiner på plass – ikke minst for sletting av personopplysninger. Sletting skal skje  når det ikke lenger er grunnlag for å ha personopplysningene registrert. Ansvaret for slike rutiner har virksomhetens daglige leder. Men undersøkelser viser at mer enn halvparten av norske virksomhetsledere ikke er klar over de nye strengere reglene.

Selv om det er den digitale utviklingen som har ført til ny lovgivning, gjelder den også personopplysninger i papirdokumenter. I dag er markedet for makulering av slike dokumenter 21.000 tonn årlig. Av det står Norsk Makulering for sikker makulering av 4.000 tonn. Men vi vet at det er tusenvis av virksomheter som ikke sørger for slik makulering.

Jeg har selv erfart ved besøk hos en rekke virksomheter hvor tilfeldig behandlingen av sensitivt materiale er. For mange bedrifter er veien dessverre altfor kort fra printeren til papirkurven, og derfra til søpla. Det er en uholdbar og feil behandling av personopplysninger. Identitetstyveri og annen kriminalitet kan like lett skje hvis uvedkommende får tilgang til slike opplysninger via papirdokumenter.

Norsk Makulering kan tilby sikker makulering av papir. For å være forberedt på det nye regelverket har vi også utarbeidet en sjekkliste du kan bruke for å få nødvendige rutiner på plass før den nye personopplysningsloven trer i kraft.  Sjekklisten kan lastes ned gratis.  

 LAST NED GRATIS SJEKKLISTE:EUs nye personvernforordning (GDPR)

Temaer: Makulering, GDPR, EUs personvernforordning, sletting av personopplysninger


Pål Karlsen's photo

Av: Pål Karlsen

Pål karlsen har jobbet som daglig leder i Norsk Makulering siden august 2016. Han har erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift

Siste innlegg