Med kverning blir innhold på digitale lagringsmedier sikkert makulert

Av Pål Karlsen 31. jan 2019

20181211_NM_kvern_202_1000px

I Norsk Makulering mener vi at kverning av digitale lagringsmedier er en sikker og enkel metode for å slette digitalt innhold. Derfor har vi investert i en kvern for slik sikker makulering og har en sikkerhetsprosess som gjør at dere kan være trygge på at sensitive data ikke kommer på avveie ved sletting. Vi tar imot alle typer digitale lagringsmedier. De kvernes i så små biter at innholdet ikke kan  gjenskapes i sin opprinnelige form. 

En sikker prosess for makulering av data forutsetter sikkerhet gjennom hele verdikjeden fra utsetting av plomberte beholdere eller sikkerhetsskap til henting og transport i låste biler og makulering ved lukket anlegg som er kameraovervåket og har FG-godkjent innbruddsalarm tilknyttet  alarmstasjon. Norsk Makulerings grunnsikringsnivå har organisatoriske, teknologiske og menneskelige sikringstiltak. Nivået er etablert ut fra stedlige risikovurderinger ihht. NS 5014 og NS 5830-serien. Semac AS er vår sikkerhet- og beredskapspartner. De gjennomfører årlige tilsyn og utsteder sikkerhetssertifikat.

Alle som har tilgang til sensitivt materiale ved arbeid for Norsk Makulering har politiattest, og alle skal ha gjennomgått en grundig bakgrunnssjekk. De har signert taushetserklæring og instruks for kvalitet- og sikkerhetskrav. Våre sjåfører er uniformerte og bærer synlige ID-kort.

Må ha sikre sletterutiner

Retten til å bli slettet er et av de sentrale punktene i personopplysningsloven som EUs personvernforordning (GDPR) nå er en del av. Det betyr at alle virksomheter må ha sletterutiner som gjør denne rettigheten reell for personer som er registrert. De må ha trygghet for at personopplysningene om dem er slettet på en måte som gjør at de ikke kan gjenskapes. Kverning er en sikker slettemetode. 

Jeg har i en del tidligere blogginnlegg tillatt meg å påpeke at det er viktig å ha en informasjonssikkerhetskultur i virksomheten. Sikkerheten bør være til stede i alle ledd og rutinene må være kjente for alle og følges i praksis. Informasjonssikkerhet er en kontinuerlig prosess.

Uønskede sikkerhetsbrudd

Til tross for oppmerksomheten rundt innføringen av GDPR opplever norske virksomheter mange uønskede sikkerhetsbrudd. Det anslås at disse koster milliardbeløp årlig. Av mørketallsundersøkelsen framgår det at om lag to tredjedeler av norske virksomheter mener at uønskede sikkerhetshendelser skyldes tilfeldigheter eller uflaks. Menneskelig svikt er en årsak som nevnes. Slurv eller manglende kunnskap og system kan være en del av dette.

I virksomheter som har styringssystemer for informasjonssikkerhet, sier man i mindre grad at uflaks er årsaken. De klarer også å forebygge hendelsene bedre og dermed redusere sjansene for økonomisk tap.

Opplysninger på avveie

Sikker makulering er en viktig del av informasjonssikkerheten. I denne delen kan det skje glipper som gjør at personopplysninger eller annen sensitiv informasjon kommer på avveie og kommer i hendene på uvedkommende. Hacking og ID-tyveri kan være to av konsekvensene av det, i tillegg til tap av omdømme og bøter.

Flere har sjekket innholdet i digitale lagringsmedier som PCer, laptoper, nettbrett eller mobiler som er kastet på innsamlingssteder hvor det er lett å få tilgang til dem, eller som er lagt ut til salg blant annet på eBay. Det viser seg at det har vært mulig å gjenskape innholdet i mange av dem. 

Vi har laget en gratis guide om sikker makulering av digitale lagringsmedier som dere kan laste ned. Kontakt oss gjerne for mer informasjon. Du kan også laste ned en gratis sjekkliste for GDPR. Den vil forhåpentligvis være nyttig i arbeidet med informasjonssikkerheten hos dere. 

 

 LAST NED GRATIS GUIDE:Guide for sikker makulering av digitale lagringsmedier

Temaer: sikker datasletting, GDPR, digitale lagringsmedier


Pål Karlsen's photo

Av: Pål Karlsen

Pål karlsen har jobbet som daglig leder i Norsk Makulering siden august 2016. Han har erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis guide for sikker makulering av digitale lagringsmedier

Siste innlegg