Makulering: - Sikker metode for sletting av sensitive data

Av Pål Karlsen 11. apr 2019

Makulering: - Sikker løsning for sletting av sensitive dataDenne gangen har jeg lyst til å bruke blogginnlegget mitt til å fortelle litt om oss selv. Som dere vet, stiller GDPR nye krav om personvern til alle norske virksomheter og pålegger dem nye plikter. Det er krav og plikter vi også tar på alvor. Derfor har vi nå investert i økt sikkerhet og nye løsninger som skal tilfredsstille kravene ved sletting av personopplysninger og andre sensitive data. Vi har også laget en ny web-side som forteller om tjenestene og sikkerheten vår.

Hovedformålet med EUs personvernforordning (GDPR), som nå har blitt en del av personopplysningsloven, er å hindre at personopplysninger skal komme på avveie og påføre personer belastning og skade.  Det stilles krav om internkontroll og informasjonssikkerhet i alle deler i virksomheten. Har man ikke det på plass, risikerer man som kjent millionbøter.

De rutinene som må innføres som en følge av GDPR, kan også hindre at andre sensitive data kommer i hendene på uvedkommende. Også slike data på avveie kan ramme personer og gi virksomhetene omdømmetap og tapt konkurransekraft med de økonomiske konsekvensene det kan få.

Retten til å bli glemt

GDPR er et regelverk for innsamling og behandling av personopplysninger. En viktig del av dette regelverket er det som kalles retten til å bli glemt. Det betyr at innsamlede personopplysninger skal slettes når det ikke lengre er grunnlag for å beholde dem. Under sletteprosessen er det viktig å unngå at opplysningene havner på feil sted.

Vår sikkerhet - din trygghet

Vi kan hjelpe dere med sikker sletting. Våre løsninger er makulering ved kverning. Vi har investert i spesialkverner for makulering av papirdokumenter og digitale lagringsmedier. Etter kverning vil det ikke være mulig å gjenskape det opprinnelige innholdet. Vi kan også tilby destruksjon av varer og produkter som av ulike grunner bør tilintetgjøres. Også her er kverning vår metode. 

I tillegg til dette har vi investert betydelige beløp for å styrke sikkerheten i prosessen vår. Dere skal ha trygghet for at den sensitive informasjonen dere ønsker å slette, ikke skal komme på avveie i noen ledd i prosessen vår.

En viktig del av denne sikkerheten er at vi har innledet et samarbeid med Semac AS som er en del av Nokas Group. De har høy kompetanse på sikkerhetsledelse og er vår  sømløse sikkerhet- og beredskapspartner som gjennomfører årlige tilsyn og kvalitetssikrer grunnsikringnivået med påfølgende sikringsertifikat. 

Med dette har vi et grunnsikringnivå i hele vår verdikjede i henhold til NS5014 og NS5830-serien. Vi er også ISO-sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelse).  Revisjonen utføres av DNV GL. 

Ved anleggene våre har vi streng adgangskontroll, innbruddsalarm og videoovervåking tilknyttet en vaktsentral med utrykning. 

Alt personell som har tilgang til sensitivt materiale, er sikkerhetsgodkjent.

Vi har utarbeidet en kvalitetspolicy, som ligger til grunn for alt vårt sikkerhetsarbeid.

Mer om hvordan vi jobber, kan dere finne i prosessbeskrivelsen vår.

En samlet oversikt over løsningene, tilbudene og sikkerheten vår finner dere på den nye web-sida vår. Der finner dere også informasjon om personvern og informasjonssikkerhet.

 

 LAST NED GRATIS GUIDE:Guide for sikker makulering av digitale lagringsmedier

 

Temaer: sikker makulering, informasjonssikkerhet, GDPR


Pål Karlsen's photo

Av: Pål Karlsen

Pål karlsen har jobbet som daglig leder i Norsk Makulering siden august 2016. Han har erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift

Siste innlegg