Har makuleringsmaskinen din tilstrekkelig kapasitet?

Av Norsk Makulering 19. okt 2016

strimler_makulering_650x300.pg.jpg

Behovet for makulering varierer i de fleste bedrifter, og gjerne i takt med sesong og oppgaver. Hvis du er usikker på om makuleringsmaskinen dere bruker i dag dekker behovet, er det enkelt å finne synlige bevis på manglende kapasitet. Vurderer du ny maskin, eller annen form for makulering, bør du begynne med å fastslå behov. Her får du noen tips.

Sikre bevis

Det er som nevnt ganske lett å finne ut av hvorvidt bedriften din har en makuleringsmaskin med stor nok kapasitet eller ikke. Ser du noen av disse tegnene, trenger du ikke lure:

  1. Det er kø ved makuleringsmaskinen
  2. Det ligger dokumenter i papirsøpla som du ikke vil at alle skal ha tilgang til
  3. Du kan finne lokale "depoer" med papir som hoper seg opp på kontoret i påvente av senere makulering

Det kan selvfølgelig være at dokumenter ikke blir makulert av andre grunner også, som for eksempel at noen unnlater å gjøre jobben fordi den er kjedelig og derfor blir nedprioritert. Da bør du gjennomgå bedriftens rutiner, og vurdere om det ikke er nødvendig med en aldri så liten påminnelse til kollegaene dine. 

Les også: Tar du snarveier med sikkerhetsrisikoen i din virksomhet? >

Fastslå behov

Hvis du først har konstatert at dere trenger økt kapasitet, bør du undersøke det reelle behovet. Er det tider på året hvor behovet er større enn ellers? I forbindelse med årsoppgjør eller kvartalsryddinger? Kanskje har dere oppdrag som gjør at makuleringsbehovet blir større i perioder? Hvor mye produserer dere av papir som bør makuleres i løpet av en vanlig arbeidsuke?

Valg av makuleringsmaskin

Makuleringsløsningen du velger må dekke behovet også i de travleste periodene. Skal du kjøpe en ny maskin er det viktig å sjekke at kapasiteten er tilstrekkelig til deres bruk og at "sluttproduktet" (makulaturet) er så finkuttet at det ikke er fare for rekonstruksjon av dokumenter.

Velg en maskin av god kvalitet. Driftsstans er en sikkerhetsrisiko, og reparasjoner kan bli en stor kostnad. Papirstopp og manglende oppsamlingsposer kan for ødelegge både stemning og inneklima på arbeidsplassen. Sørg derfor for at

  • Dere har god tilgang på forbruksmateriell i form av oppsamlingsposer
  • Det er laget en servicerutine for vedlikehold av maskinen (inkludert ansvar for tømming)

Les også: Bør du velge en sikker makuleringstjeneste eller kjøpe en makuleringsmaskin? >

Enkel makuleringsløsning med fleksibel kapasitet

Lander du på et behov for en makuleringsmaskin med høy kapasitet, bør du vurdere å skaffe en låsbar beholder for sikker makulering i stedet. Min erfaring er at makuleringsbeholdere som er strategisk plassert, er den desidert mest effektive løsningen for sikker makulering:

  • Det innebærer ingen investeringer
  • Kapasiteten kan justeres etter sesong med flere eller færre beholdere

I tillegg vil jeg påstå at det også er den absolutt enkleste løsningen, da ingen trenger å bruke tid foran en treg, støyende og støvproduserende maskin.  

LAST NED GRATIS GUIDE:Sikker makulering i din bedrift

Temaer: rutiner, sikker makulering, makuleringsmaskin, makuleringsbeholder


Norsk Makulering's photo

Av: Norsk Makulering

Norsk Makulering tilbyr en oppdatert og profesjonell makulerings- og destruksjonstjeneste. Vi destruerer og makulerer etter de strengeste krav slik at det innsamlede materiale aldri kan brukes igjen i sin opprinnelige form.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift

Siste innlegg