Hva er sikker makulering?

Av Pål Karlsen 23. aug 2018

 Hva er sikker makulering?

Retten til å bli glemt er en viktig del av rettighetene som er nedfelt i EUs personvernforordning (GDPR) og dermed også nå i norsk lovgivning. Det betyr at  personopplysninger som det ikke lenger er grunnlag for å beholde, skal slettes. Har  virksomheten din en ordning med sikker makulering som oppfyller kravet om slik sletting? Husk at sikker makulering er en prosess som starter med gode og kjente rutiner på arbeidsplassen.

Det styrkede personvernet skal hindre at dokumenter kommer på avveie og kan misbrukes. Skal dere unngå bøtene som i verste fall kan bli på flere millioner ved brudd på vernet, må dere sørge for å tette de sikkerhetshullene som finnes. Når dere  behandler sensitive dokumenter, kan det oppstå flere hull i sikkerheten.

Sikkerhetstest

Slike sikkerhetshull  kan være gjenglemte dokumenter ved printere, ved kopimaskiner, på møterom og faktisk også ved makuleringsmaskiner. Internkontroll er hovednøkkelen til å tette sikkerhetshullene. Den lettvinte løsningen med bruk av papirkurv og søpla, er den dårligste.

Er du i tvil om rutinene hos dere er gode nok, kan du ta sikkerhetstesten til Norsk Makulering. Vi har også laget en sjekkliste som kan være nyttig å gå gjennom i arbeidet med å tilpasse rutinene til de nye kravene i GDPR. En lenke til lista finner du nedenfor.

Løsning for sikker makulering

 Vil du ha ekstra trygghet for at makuleringsglipp ikke fører til at bedriften din blir bøtelagt for brudd på personvernet etter innføringen av GDPR, kan Norsk Makulering tilby deg en løsning med sikkerhet i alle ledd. Vi er de eneste i vår bransje som kun driver med sikkerhetsmakulering og er sertifisert for ISO 9001:2015 (Kvalitet) og revisjonen utføres av DNV GL

Vår prosess er slik:

  • Plomberte makuleringsbeholdere plasseres ut hos kundene, hvor de enkelt kan kaste alle dokumenter som skal makuleres. Det sikreste er jo da å kaste alle dokumentene der.
  • Beholderne hentes av sikkerhetsgodkjent personell.
  • Beholderne transporteres i låste biler til et lukket makuleringsanlegg.
  • Ved anlegget kvernes dokumentene til små biter som blandes med andre kvernede dokumenter og kan ikke gjenskapes.
  • De kvernede papirbitene pakkes i bunter og går til gjenvinning.

 Vil du se hvordan prosessen hos oss foregår, kan du laste ned denne videoen.

 LAST NED GRATIS SJEKKLISTE:EUs nye personvernforordning (GDPR)

Temaer: sensitiv informasjon, sikker makulering, personopplysninger, GDPR, dokumenter på avveie, ISO-sertifisert


Pål Karlsen's photo

Av: Pål Karlsen

Pål karlsen har jobbet som daglig leder i Norsk Makulering siden august 2016. Han har erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

Kommentarer