Hva er sikker makulering?

Av Pål Karlsen 13. jun 2019

Kontor-beholder-papirdokumenter-lagringsmedier

Papirkurven er en dårlig løsning hvis du ønsker at sensitiv informasjon ikke skal komme på avveie. Å plassere brukte PCer, laptoper, mobiltelefoner eller harddisker i hyller eller andre steder i kontorlokalene hvor mange kan ha tilgang til dem, er også risikofylt. Et mye bedre valg er sikre, plomberte beholdere og sikker makulering. Har bedriften din avtale om en slik løsning? 

Sensitive data på avveie betyr sjanser for at de kan misbrukes og skade både personer og virksomheter. Det styrkede personvernet i GDPR tar sikte på å hindre at det skal skje. Et av virkemidlene er innføring av store bøter. Datatilsynet har allerede vedtatt de første millionbøtene for brudd på regelverket. For å unngå bøtelegging må mange sikkerhetshull tettes. Noen av dem kan tettes med sikker makulering.

Retten til å bli glemt

Når det ikke lenger er grunnlag for å ha personopplysninger lagret, er det et krav i personopplysningsloven hvor GDPR er innlemmet, at de skal slettes. Det kalles retten til å bli glemt. Det betyr at de skal slettes både på papirdokumenter og i digitale lagringsmedier. For å sikre at det skjer, kreves det et system med gode rutiner og at rutinene er kjent for alle ansatte. Informasjonssikkerhet og internkontroll er to av stikkordene for dette systemet. 

Dessverre er det slik at glipp lett kan skje nettopp når virksomheter skal oppfylle GDPR-kravet om sletting. Det kan være fristende å tro at det er trygt nok å benytte seg av vanlig avfallshåndtering.  Eksempler viser at det ikke er tilfelle. 

Løsning for sikker makulering

Vil du ha ekstra trygghet for at makuleringsglipp ikke fører til at bedriften din blir bøtelagt for brudd på personvernet, kan Norsk Makulering tilby deg en løsning med sikkerhet i alle ledd.

Norsk Makulering er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 (Kvalitetsledelse) og revisjonen utføres av DNV GL. Grunnsikringsnivået vårt er etablert ut fra stedlige risikovurderinger ihht. NS5014 og NS5830-serien. 

Vår prosess er slik:

  • Plomberte makuleringsbeholdere tilpasset papirdokumenter eller digitale lagringsmedier plasseres ut hos deg som kunde. Der kan du enkelt kaste alle dokumenter, PCer, laptoper, nettbrett, mobiltelefoner eller harddisker som skal makuleres.
  • Beholderne hentes av sikkerhetsgodkjent personell.
  • Beholderne transporteres i låste biler til et lukket makuleringsanlegg.
  • Ved anlegget kvernes innholdet i dem til små biter slik at de sensitive dataene ikke kan gjenskapes.
  • Det kvernede materialet går til gjenvinning.

Vi kan ta enkeltoppdrag eller inngå løpende makuleringsavtaler.

Vil du se hvordan prosessen hos oss foregår, kan du laste ned våre videoer for kverning av digitale lagringsmedier og papirdokumenter

LAST NED GRATIS GUIDE:Guide for sikker makulering av digitale lagringsmedier

Temaer: sensitiv informasjon, sikker makulering, personopplysninger, GDPR, ISO-sertifisert


Pål Karlsen's photo

Av: Pål Karlsen

Pål karlsen har jobbet som daglig leder i Norsk Makulering siden august 2016. Han har erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift

Siste innlegg