Best sikkerhet ved makulering av sensitivt materiale

Av Norsk Makulering 27. apr 2017

unnamed.jpg

Når sensitivt materiale skal makuleres, er det viktig å ha sikkerhet for at innholdet ikke kan gjenskapes. Sensitiv informasjon, enten den finnes på papirdokumenter eller digitalt, må bli helt borte. Det krever høyeste kvalitet både på system og metoder. Gjennom 20 år og med 3.500 kunder har Norsk Makulering oppfylt kvalitetskrav som har gjort oss til Norges største aktør innen makulering og destruksjon av sensitivt materiale.

Norsk Makulering har ISO-sertifisering i henhold til kvalitetsstyring, miljøstyring og styringssystem for arbeidsmiljø. Prosessen for innsamling og destruering av sensitivt materiale oppfyller kravene i Nasjonal Sikkerhetsmyndighets (NSM) retningslinjer for sikker destruksjon.

Norsk Makulering AS har en robust organisasjon med god kapasitet og kompetanse. Produksjonsanlegget vårt ligger på Haraldrud i Oslo. Lokalet er avskjermet for annen virksomhet, har sikker adgangskontroll, videoovervåking og alarmsystem. Anlegget betjenes utelukkende av personell som er underlagt våre drifts- og sikkerhetsinstrukser.

Prosessen med kverning av papir innebærer krysskutting, med kvalitet beskrevet som 35x35 mm. Dette vil ikke si at dokumentene kuttes opp med kniver med avstand på 35x35mm. Dokumentene kjøres i en stor mekanisk kvern slik at papirbitene i sluttproduktet er mindre enn knivavstanden. Vi kjører alltid store volumer igjennom kvernen. Det betyr at dokumenter fra mange forskjellige kunder blandes i kverningen. Dette forsterker sikkerheten og gjør tilbakestilling av dokumenter eller informasjon umulig.

Det kvernede papiret som utgjør 4.000 tonn årlig, går til gjenvinning.

Vi er veldig opptatt av sikkerheten i alle ledd i det produktet vi selger til våre kunder. Som gode referansekunder kan vi nevne Skatteetaten, Stortinget, Norges Bank, DNB, A-hus, NAV og Politiets Fellestjenester.

Når den nye personvernforordningen trer i kraft i mai 2018, vil sikkerhetsmakulering være et godt hjelpemiddel for å ivareta de nye kravene med tanke på sletting av informasjon. 

 

LAST NED GRATIS GUIDE:Sikker makulering i din bedrift 

Temaer: Makulering


Norsk Makulering's photo

Av: Norsk Makulering

Norsk Makulering tilbyr en oppdatert og profesjonell makulerings- og destruksjonstjeneste. Vi destruerer og makulerer etter de strengeste krav slik at det innsamlede materiale aldri kan brukes igjen i sin opprinnelige form.

Følg på Facebook

Følg på LinkedIn

Epost

Kommentarer

En blogg fra Norsk Makulering

Norsk Makulering er landets ledende aktør innen makulering. Vi tilbyr sikker makulering av sensitive dokumenter, digitale lagringsmedier, og andre varer og produkter. Hver uke publiserer vi et nytt innlegg her på Makuleringsbloggen.no. Følg oss gjerne!

Se animasjon om vår prosess: norskmakulering.no/prosess

Norsk Makulering prosess

Besøk norskmakulering.no

Last ned gratis guide: Sikker makulering i din bedrift

Siste innlegg