GDPR: Må ha tiltak for å hindre trusler mot personvernet

Av Pål Karlsen 28. sep 2017

Norsk_makulering_personvernrettigheter_foto_shutterstock_421570105-878920-edited.jpg

Når EUs personvernforordning (GDPR) blir norsk lov i mai, blir det ikke lenger bare en anbefaling, men en plikt å vurdere konsekvenser ved behandling av personopplysninger. Vurderingen skal være en systematisk prosess med innføring av tiltak for å avverge trusler mot personvernet.

Vurdering av personvernkonsekvenser skal foretas for nye produkter, tjenester og systemer. Særlig er det aktuelt å gjøre en slik vurdering når det tas i bruk ny teknologi.  Da skal potensielle konsekvenser fra alle interessenters synsvinkel bli identifisert og evaluert. Plikten til å gjøre dette ligger hos den behandlingsansvarlige og personvernombudet

Konsekvensvurderingen skal blant annet inneholde beskrivelse av

  • Behandlingsaktivitetene
  • Formålet
  • Nødvendigheten av aktivitetene
  • Risikoen
  • Planlagte tiltak

Vurderes risikoen som høy, skal det foretas forhåndsdrøftelse med Datatilsynet.

Risikovurdering og vurdering av personvernkonsekvenser er ikke helt det samme. Sistnevnte er å se på hvordan man skal håndtere risiko for de registrertes rettigheter og friheter, mens en risikovurdering er å vurdere hvor sannsynlig det er at uønskede hendelser skal skje.

Disse vurderingene er en del av det omfattende arbeidet som må gjennomføres før mai neste år. For å komme i gang har vi laget en gratis huskeliste som du kan laste ned.

LAST NED GRATIS SJEKKLISTE:EUs nye personvernforordning (GDPR)

Temaer: personvern, personopplysninger, EUs personvernforordning


Pål Karlsen's photo

Av: Pål Karlsen

Pål karlsen har jobbet som daglig leder i Norsk Makulering siden august 2016. Han har erfaring fra reklamebransjen hvor han var eier og daglig leder i Selskapet Markèr fra 1990 – 2000. Etter det har han vært 13 år i mediebransjen – både som adm. direktør i lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad, og som mediehusleder for (den gang) A-pressens aviser i Nedre Glomma og Halden. Fra 2013 – 2016 jobbet han for Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg som daglig leder.

Epost

Kommentarer